Long distance training

Du finner samma inlägg på svenska nedan :o)I’ve finally got started with some of the long distance training that I have planned for a long time! The part that I have started with right now is the video analysis. This means that you can post both runs from your competitions or parts of your training […]

Distansträning & tävling

Äntligen har jag kommit igång med en del av distansträningen som jag har planerat under en längre tid! Den del som jag nu har börjat med är videoanalys. Det innebär att man kan skicka in både tävlingslopp eller delar av träning för analys. Det kan t.ex. vara så att man vill ha hjälp med slalomträningen […]